FORGOT YOUR DETAILS?

ORGANIZACJA POGRZEBU

wszystkie formalności związane z pochówkiem

ORGANIZACJA POGRZEBU

TRUDNE DECYZJE

Dla większości z nas informacja o śmierci bliskiej nam osoby jest szokiem. Często nie jesteśmy w stanie racjonalnie myśleć i podejmować decyzji. Znając ten problem w krótki sposób chcielibyśmy przekazać kilka informacji, które w tej ciężkiej chwili pomogą w pierwszym etapie organizacji pogrzebu.

DOM

Jeżeli zgon nastąpi w domu:

W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza opiekującego się zmarłym pacjentem lub lekarza pogotowia, który wystawia protokół zgonu lub kartę zgonu. Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym przyczynę zgonu i jest niezbędna do wyrobienia SKRÓCONYCH AKTÓW ZGONU (w Urzędzie Stanu Cywilnego).

Następnie po wystawieniu powyższego dokumentu należy zadbać o przewiezienie osoby zmarłej z domu do chłodn przez zakład pogrzebowy

W tej sytuacji wystarczy zadzwonić do Zakładu Usług Pogrzebowych Małgorzata Gula pod całodobowy 41 254-12-13, gdzie po przyjęciu zlecenia pracownicy zakładu pogrzebowego przyjeżdżają po odbiór osoby zmarłej.

Przybyli na miejsce pracownicy przedstawiają różne rozwiązania i wyjaśniają wszelkie wątpliwości związane z organizacją pochówku. Po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji załatwią wszelkie formalności w odpowiednich urzędach i instytucjach.

Przewiezienie osoby zmarłej w przypadku Zakładu Usług Pogrzebowych Małgorzata Gula następuje do własnej chłodni, gdzie osoba zmarła przebywa do czasu organizacji pogrzebu. Pozwala to uniknąć dodatkowych kosztów i opłat, związanych z przewozem i wynajmem.

Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada w zakresie organizacji pogrzebu, niezależnie od miejsca zgonu i zakładu, który zajmował się przywiezieniem ciała zmarłego do chłodni wcześniej.

SZPITAL

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu:

Najczęściej lekarz opiekujący się zmarłym pacjentem wystawia kartę zgonu, z którą należy się udać do zakładu pogrzebowego. Od tej chwili wszelkie dalsze formalności i zadania związane z organizacją pochówku przejmuje na siebie zakład pogrzebowy.

PUBLICZNIE

Jeżeli zgon nastąpił w miejscu publicznym:

W przypadku zgonu osoby w miejscu publicznym w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza opiekującego się zmarłym pacjentem lub lekarza pogotowia, który wystawia protokół zgonu lub kartę zgonu. Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym przyczynę zgonu i jest niezbędna do wyrobienia SKRÓCONYCH AKTÓW ZGONU (w Urzędzie Stanu Cywilnego).
    Następnie  należy  zadzwonić  do  Zakładu  Usług  Pogrzebowych Małgorzata Gula pod całodobowy telefon 41 254-12-13, gdzie po przyjęciu zlecenia pracownicy zakładu pogrzebowego przyjeżdżają po odbiór osoby zmarłej.

Przybyli na miejsce pracownicy sporządzą odpowiednią dokumentację i załatwią wszelkie formalności w odpowiednich urzędach i instytucjach.

WYPADEK

Jeżeli zgon nastąpił w wyniku wypadku:

Jeżeli zgon nastąpił w skutek wypadku, lub też zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu mogło być przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora. Zwłoki osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przewozi się na wniosek właściwego organu (najczęściej prokuratora) do zakładu medycyny sądowej celem ustalenia przyczyny zgonu. Organizowanie i opłacenie tego przewozunależy do zadań powiatu.

Przewoźnicy nie mają prawa pobierać jakichkolwiek opłat od rodziny osoby zmarłej z tytułu przewozu zwłok z miejsca wskazanego przez prokuratora do zakładu medycyny sądowej, gdyż są opłacani przez dany powiat.

Nie mają także uprawnień do informowania rodziny o zgonie danej osoby. W tym przypadku, tak samo jak w poprzednich, wybór firmy pogrzebowej należy tylko i wyłącznie do najbliższych zmarłej osoby.

Skąd wziąć środki na zorganizowanie pogrzebu?

Środki pieniężne na zorganizowanie pogrzebu zapewnia Skarb Państwa w formie tzw. zasiłku pogrzebowego. Kwota zasiłku w pełni wystarcza, by zorganizować standardową i kompleksową uroczystość pogrzebową, a rozliczenie następuje bezpośrednio u nas w zakładach.

Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu:

karta zgonu wystawiona przez lekarza

dowód osobisty osoby zmarłej

paszport osoby zmarłej o ile taki posiada

Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego ZUS i KRUS:

akt zgonu

legitymacja ubezpieczonego (wydana przez ZUS/KRUS)

faktura za trumnę (wystawiana przez zakład pogrzebowy)

TOP